top of page

Marta Rusiecka 

Absolwentka Akedemii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Studia I stopnia ukończone na kierunku: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wraz z wychowaniem przedszkolnym, a studia II stopnia ukończone na kierunku: pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży. Od 6 lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca 

w przedszkolu artystycznym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, taneczne oraz aktorskie. Dodatkowo współpracuje z Domem Kultury Kadr oraz Szkołą Musicalową.

Przygoda ze sceną rozpoczęła się od udziału w szkolnym kółku teatralnym, ale z czasem zaczęła uczęszczać do różnych szkół aktorskich i musicalowych. Przy okazji pojawiła się nowa pasją jaką jest taniec. Na początku był to hip-hop, później jazz, broadway jazz, aż do tańca współczesnego.Zdobyła Mistrzostwa Europy oraz liczne nagrody w zawodach tanecznych. Występowała m.in w Teatrze Muzycznym Roma, Teatrze Palladium, Teatrze Syrena, Teatrze Imka oraz na Scenie Współczesnej w Warszawie.

Godziny prób na scenie nauczyły ją dużo cierpliwości, wytrwałości oraz samodyscypliny. Oprócz tego była to świetna zabawa. Dużo czerpała od swoich instruktorów, a jako uczeń zbierała doświadczenie, które teraz przekłada na pracę nauczyciela.

W pracy z dziećmi kładzie duży nacisk na ich samodzielność 

i twórczość myślenia oraz działania. Lubi pracować metodą projektu tak, aby każdy samodzielnie budował swoją wiedzę i doświadczenia. Zawsze wspiera uczniów w rozwoju ich indywidualnego potencjału poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań. 

Dancegraphy_TGF_4440.jpg
Agnieszka Kruczek: Zespół
bottom of page